לב הגליל י.ש.ר שיווק
04-8722566

רחוב תובל 13 מפרץ חיפה